Hedvig Lien Rytter Hedvig Lien Rytter

CV

Hedvig Lien Rytter
hedviglien@hotmail.com
f.1973

Utdanning:
2015 Praktisk Pedagogisk Utdanning. Institutt for estetiske fag, HiOA (Oslo Met).
2006 Master i Kunsthistorie ved Universitetet i Oslo.
1996-98 Statens Kunstakademi , Oslo.
1992-94 Oslo Tegne- og Maleskole.

Utstillinger:
2021 Buskerud Kunstsenter. Separatutstilling.
2021 Eidsberg Kunstforening. Separatutstilling.
2020 Puls- en kollektivutstilling. Kunsthallen/Nesoddparken.
2019 Tegnerforbundet. There is a place for us. Separatutstilling.
2018 Østlandsutstillingen 2018, Vestfossen Kunstlaboratorium.
2017 Korridor- Verker rett på vegg i Nesoddparken Kunst og-kulturnæringssenter.
2016 ”New Landscape”. Hellviktangen Kulturhus. Separatutstilling.
2016 Østlandsutstillingen 2016. Akershus Kunstsenter/Oppland Kunstsenter.
2016 ”8 Tegnere”. Det Gule Huset. Gruppeutstilling.
2015 Østlandsutstillingen 2015, Wer ist wo wer? Identität von Mensch und Ort. Oslo/Kiel.
2014 Galleri Skårer, Lørenskog kunstforening. Separatutstilling.
2014 Hovedutstiller Kulturisten 2014. Galleri Vanntårnet, Nesodden Kunstforening.
2013 Østlandssutstillingen, Akershus Kunstnersenter / Vestfold Kunstsenter 2013
2012 Kulturisten. Minneutstilling for Kristian Kvakland. Galleri Vanntårnet. Gruppeutstilling.
2011 Tre Nye Stemmer. Galleri Vanntårnet. Separatutstilling.
2011 Kulturisten. Galleri Vanntårnet. Gruppeutstilling.
2010 Hellviktangen Kulturhus. Separatutstilling.
2010 Sommerutstilling , Hellviktangen Kulturhus. Gruppeutstilling.
2010 Kulturisten, Galleri Vanntårnet. Gruppeutstilling.
2010 Galleri Skårer, Lørenskog kunstforening. Separatutstilling.
1999 Landskaper. Bø bygdemuseum, Bø i Vesterålen. Separatutstilling.
1998 Landskaper. Kunstnerhuset på Sortland. Separatutstilling.


Innkjøp:
2019 Oslo Met Kunstsamling

Biografi:
2020 Månedens tegner Desember Tegnerforbundet
https://www.tegnerforbundet.no/nyheter/manedens-tegner-hedvig-lien-rytter
2018 Katalog Østlandsutstillingen 2018.

2016 Katalog Østlandsutstillingen https://www.ostlandsutstillingen.no/kunstnerpresentasjon-39-hedvig-lien-rytter/

2016 Om utstilling på Hellviktangen. https://www.hellviktangen.no/event/hedvig-lien-rytter-utstilling/2016-07-03/

2015 Katalog Østlandsutstillingen 2015, Wer ist wo wer? Identität von Mensch und Ort. http://lnm.no/utstillinger/ostlandsutstillingen-2015

2014 Omtale utstilling Galleri Skårer, lørenskog kunstofrening. http://lorenskog.kunstforening.net/index.cfm?pArticleId=34952&pArticleCollectionId=4453

2013 Katalog Østlandsutstillingen 2013.

Annet:
2014 Formidling av Østlandsutstillingen 2014 på Kunstbanken på Hamar, samarbeid med Kunstbanken, DKS og Østlandsutstillingen.

2007 Illustrerte Toner deg i møte, sangbok for demente. Musikkforlaget i samarbeid med Geria, Ressurssenter for demens og alderspsykiatri.

2004 Illustrerte Trøtte Troll og Kry Kråke, av Gunhild Anna Barslett. Musikkforlaget.

Stipend:
2020 Billedkunstnernes Vederlagsfond.
2017 Billedkunstnernes Vederlagsfond.

Medlemskap:
NBK. LNM. BOA. Tegnerforbundet.